Sứ mệnh tầm nhìn

Hải thủy Group (HTG) với sologan “nâng cao giá trị cuộc sống”

Sứ mệnh: Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người

Tầm nhìn: Định hướng phát triển thành tập đoàn thương mại dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

02323.866.866
0333.757373