• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HẢI THUỶ

                      HẢI THỦY GROUP

Địa chỉ:        Khu phố Tiền Phong, P. Quảng Long, T.X Ba Đồn, Quảng Bình
Hotline:       02323.866.866

02323.866.866
0333.757373